Mrekullitë / المعاجز

Kryqëzimi i Ebu Bekrit dhe Umerit dhe goditja tyre me gurë

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Isa transmeton nga Hasan Ibn Ali Al-Washsha’, nga Abu Sakhr Ahmad Ibn Abdi r-Rahim, nga Hasan Ibn Ali, nga dikush që ishte ndër taksmbledhësit e Maʾmūnit. Ai tha: Unë dhe një nga shokët tanë shkuam te Abu Tahir Isa Ibn Abdillah Al-Alawi. Abu Sakhri tha: (more…)