Kush kërkon një fe tjetër [3:85]

„Kush kërkon një fe tjetër përveç nënshtrimit (Islamit), nuk pranohet prej tij dhe në matanë ai është një nga të humburit.“ [Al Imran 3:85]
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
Muhamed Ibn Ali transmeton se Imam Sadiku (as) u pyet për ajetin: »Kush kërkon një fe tjetër përveç nënshtrimit (Islamit), nuk pranohet prej tij dhe në matanë ai është një nga të humburit.« (3:85) Ai (as) tha: „Ky ështe nënshtrimi (Islami) që përfshin besimin (Iman).“ [Al-Hidayah nga As-Saduk, Faqe 56]
عن محمد بن علي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن قوله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقال: هو الإسلام الذي فيه الإيمان
Husain Ibn Ali transmeton se Imam Aliu (as) ka thënë: „O njerëz, asnjë nder nuk është më i lartë se nënshtrimi (Islami).“ [Tuhaf-ul-Ukul nga Al-Harrani, Faqe 93]
عن الحسين بن علي عن الإمام علي عليه السلام قال: أيها الناس إنه لا شرف أعلى من الاسلام
Muhamed Ibn Ali transmeton se Imam Sadiku (as) në lidhje me ajetin: »Kush kërkon një fe tjetër përveç nënshtrimit (Islamit), nuk pranohet prej tij dhe në matanë ai është një nga të humburit.« (3:85) Tha: „Një (fe) tjetër përveç nënshtrimit (Taslim) për hir të afërsisë (Wilayah) sonë.“ [Manakib Al Abi Talib nga Ibn Shahr Ashub, Vëllim 4 Faqe 307 – 308]
عن محمد بن علي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقال: غير التسليم لولايتنا
Husain Ibn Khalid transmeton se Imam Rida (as) ka thënë: „Ndjekësit tanë nënshtrohen ndaj urdhrave tonë, pranojnë thëniet tonë dhe kundershtojnë armiqtë tanë (Mukhalif), por kush nuk është i tillë nuk është nga ne.“ [Al-Fusul nga Al-Amili, Vëllim 1 Faqe 576]
وفي كتاب صفات الشيعة، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا
Asbagh Ibn Nabatah transmeton se Imam Aliu (as) ka thënë: „Mos vdisni, përveç se të jesh i nënshtruar dhe kush kërkon një fe tjetër përveç nënshtrimit (Islamit), nuk pranohet prej tij dhe në matanë ai është një nga të humburit.“ [Al-Bihar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 93 Faqe 306 – 307]
عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
Umairah transmeton së Imam Sadiku (as) ka thënë: Njerëzit u urdhëruan të na njohin neve, të na i kthejnë neve (çështjet) dhe të na nënshtrohen (binden, Taslim). Edhe nëse agjërojnë, falin namazin dhe dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe në brendinë e tyre nuk duan që çështjet t’i kthejnë te ne, ata janë idhujtarë (mushrik). [Al-Kafi nga Al-Kulaini, Vëllim 2 Faqe 398]
يونس، عن داود بن فرقد، عن حسان الجمال، عن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، ثم قال: وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين

Leave a Reply