Abasi e bëri më parësor vëllain e tij, ndaj vetes së vet

Imam Zejn-ul-Abidini (as) ka thënë: „Allahu e mëshiroftë Abasin, birin e Aliut (as), sepse ai bëri më parësor vëllanë e tij (Husejnin) ndaj vetes së vet. Ai luftoi dhe sakrifikoi veten e vet për atë (Husejnin) derisa iu prenë të dy krahët. Allahu ia ka zëvendësuar me dy krahë (fletë), me të cilat fluturon së bashku me engjëjt në Xhenet, ashtu siç e bëri me Xhaferin, birin e Ebu Talibit. Vërtet, Abasi (as) ka një pozitë te Allahu, i Lartësuar e i Madhëruar, të cilën të gjithë dëshmorët ia kanë zili në Ditën e Kijametit.“ [Al-Khisal, Faqe 68]

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبـد الرحمن، عـنابن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن ثابت بن أبي صفية قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: رحم الله العباس يعني ابن علي فلقد آثروأ بلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبد له الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامةوالحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن علي عليهما السلام في كتاب مقتل الحسين بن علي عليهما السلام

Leave a Reply