Si Imam Hasani e ngriti një shtëpi në ajër

Zaid ibn Arkam ka thënë: „Unë isha në Mekë dhe Hasan ibn Aliu ishte (gjithashtu) aty. Kështu që ne i kërkuam që të na tregonte një mrekulli që të mund të flisnim për këtë në Kufa. Pastaj e pashë atë dhe ai foli dhe ngriti shtëpinë derisa u ngrit në ajër me të dhe njerëzit e Mekës, në atë ditë ishin shkujdesur, refuzues. Pra, ishte një që thotë: »Një magjistar.« Dhe ai që thotë: »Një mrekulli.« Kështu shumë krijesa kaluan nën shtëpi, ndërsa shtëpia ishte në ajër. Pas kësaj ai e solli përsëri (në tokë).“ [Al-Katra, Vëllim 1, Faqe 282]

قال أبو جعفر: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن الأعمش، عن القاسم ابن إبراهيم الكلابي، عن زيد بن أرقم، قال: كنت بمكة  والحسن بن علي (عليهما السلام) بها، فسألناه أن يرينا معجزة لنتحدث بها عندنا بالكوفة، فرأيته وقد تكلم ورفع البيت حتى علا به في الهواء ، وأهل مكة يومئذ غافلون منكرون ، فمن قائل يقول: ساحر. ومن قائل يقول: أعجوبة. فجاز خلق كثير تحت البيت، والبيت في الهواء، ثم رده

Leave a Reply