Përgjigja e Imamit kur dija e tij u vu në dyshim

Hashim Ibn Sulaiman Al-Bahrani shkruan:
قَـالَ عُـمَـرُ بْـنُ الْـفَـرَجِ الـرُّخَّـجِـيُّ قُـلْـتُ لِأَبِـي جَـعْـفَـرٍ عَـلَـيْـهِ الـسَّـلَامُ إِنَّ شِـيـعَـتَـكَ تَـدَّعِـي أَنَّـكَ تَـعْـلَـمُ كُـلَّ مَـا فِـي دِـجْـلَـةَ وَوَزْنَـهُ وَكُـنَّـا عَـلَـى شَـاطِـئِ دِـجْـلَـةَ فَـقَـالَ لِـي عَـلَـيْـِه الـسَّـلَامُ يَـقْـدِرُ الـلَّـهُ تَـعَــالَـى عَـلَـى أَنْ يُـفَـوِّضَ عِـلْـمَ ذَلِـكَ إِلَـى بَـعُـوضَـةٍ مِـنْ خَـلْـقِـهِ أَمْ لَا قُـلْـتُ: نَـعَـمْ يَـقْـدِرُ فَـقَـالَ أَنَـا أَكْـرَمُ عَـلَى الـلَّـهِ تَـعَـالَـى مِـنْ بَـعُـوضَـةٍ وَمِـنْ أَكْـثَـرِ خَـلْـقِـهِ
„Umar Ibn Faraxh Ar-Rukhaxhi ka thënë: Une i thashe Ebu Xhaferit (Al-Bakir): »Ndjekist e tu pretendojnë se ju dini gjithçka që është në Tigris dhe peshën e saj.« Ndërsa ne qëndruam në bregun e Tigrit. Kështu ai me tha: »A është e mundur që Zoti të transmetojë dije për këtë, në një mushkonjë ndër krijesave të Tij?« Une thash: »Po, Ai mundet.« Pastaj tha: »Unë jam më i nderuar nga Zoti sesa një mushkonjë dhe shumica e krijesave të Tij.«﴿ [Madinat-ul-Ma’axhiz, Vëllim 1, Faqe 21, Hadith 7]

Leave a Reply