Al-Mazandarani mbi fjalën “Hakim”

Muhammad Salih Al-Mazandarani shkruan:
الحاكم هو القاضي
„Hakimi është gjyqtari (Qadi).“ [Sharh-ul-Usul, Vëllim 2, Faqe 411]
shar7-e 2usul b 2 s 411
القضاة جمع القاضي وهو الذي يحكم بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة ويجري الأحكام الجزئية عليهم ويقطع المنازعة المخصوصة بينهم
„Gjyqtarët (Qudat) është shumësi i gjyqtari (Qadi) dhe ky është ai që gjykon në seksione të legjislacionit për një grup të caktuar njerëzish dhe zbaton gjykimet e këtyre seksioneve mbi ta dhe i jep fund mosmarrëveshjes midis tyre.“ [Sharh-ul-Usul, Vëllim 2, Faqe 409]
shar7-e 2usul b 2 s 409

Leave a Reply