Mallkuar qofshin ata që nuk i mallkojnë vrasësit e Husejnit

Profeti Muhamed (sa) ka thënë:
قوم من أمتي ينتحلون بأنهم من أهل ملتي يقتلون أفاضل ذريتي و أطايب أرومتي، و يبدلون شريعتي و سنتي و يقتلون ولدي الحسن و الحسين، كما قتل أسلاف هؤلاء اليهود زكريا و يحيى
„Njerëzit e kombit tim e pretendojnë veten të besimit tim. Ata vrasin më të mirët e pasardhësve të mi dhe më të mirët e pinjollët të mi dhe bëjne ndryshime në ligjin (Sharia) tim dhe traditen (Sunna) dhe vrasin fëmijët e mi Hasanin dhe Husejnin, se si paraardhësit e çifutëve vranë Zakarinë dhe Gjonin.
ألا و إن الله يلعنهم كما لعنهم و يبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هاديا مهديا من ولد الحسين المظلوم، يحرفهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم
Vërtet, Allahu i mallkon ata ashtu siç i mallkoi ata dhe u dërgon mbetjeve e pasardhësve të tyre, para ditës së Kijametit, një udhëzues (Hadi) dhe një udhërrëfyes (Mahdi) të drejtë nga pasardhësit e Husejnit i shtypur, i cili me shpatën e të afërmit të Tij i çon ata në zjarr.
ألا و لعن الله قتلة الحسين و محبيهم و ناصريهم، و الساكتين عن لعنهم من غير تقية تسكتهم. ألا و صلى الله على الباكين على الحسين بن علي رحمة و شفقة، و اللاعنين لأعدائهم و الممتلئين عليهم غيظا و حنقا 
Vërtet, Zoti i mallkoftë vrasësit e Husejnit dhe dashamirët dhe përkrahësit e tyre dhe ata që janë memecë për mallkimin e tyre pa pasur nevojë për kujdesi (takije), për t’i bërë ata të mbyllur gojen. Vërtet, Zoti i bekoftë ata që qajnë për Husejnin, birin e Aliut, nga keqardhja dhe mëshira dhe që i mallkojnë armiqtë e tij dhe janë të mbushur me ashpërsi dhe zemërim kundër tyre.
ألا و إن الراضين بقتل الحسين شركاء قتلته ألا و إن قتلته و أعوانهم و أشياعهم و المقتدين بهم برآء من دين الله
Vërtet, ata që janë të kënaqur me vrasjen e Husejnit janë pjesëmarrës në vrasjen e tij. Shihni, vrasësit e tij dhe mbështetësit e tyre, ndjekësit dhe paraardhësit e tyre nuk kanë asnjë lidhje me fenë e Zotit. [Al-Burhan nga Al-Bahrani, Vëllim 1 Faqe 270]
Imam Husejni (as) u pyet per:
عن أبي بكر وعمر؟
„Ebu Bekrin dhe Umerin?”
Ai tha: 
والله لقد ضيعانا وذهبا بحقنا وجلس مجلسا كنا أحق به منهما ووطئنا على أعناقنا وحملا الناس على رقابنا
„Pasha Zotin, ata na sollën shkatërrim ndaj nesh dhe ata na plaçkitën të drejtat tona dhe e kanë zën një vend në të cilin ne kishim më shumë të drejtë se ata dhe ata na shkelën në zverk dhe i nxiten njerëzit ne qafën tonë .” [Takrib-ul-Ma’arif nga Al-Halabi, Faqe 243]
Imam Husejni (as) ka thënë:
يا رسول الله قتلني فلان وفلان
„O i Dërguari i Zotit, ky (Ebu Bekri) dhe ai (Umeri) më kanë vrarë mua.” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 45 Faqe 39]
Imam Bakiri (as) ka thënë:
ما قطرت قطرة دم من دمائنا ولا من دماء أحد من المسلمين إلاّ وهي في أعناقهما إلى يوم القيامة
„Asnjë pikë e gjakut tonë dhe asnjë nga gjaku i një prej muslimanëve nuk u derdh, përveç që ata dy e kanë në qafë deri ne diten e kijametit.” [Takrib-ul-Ma’arif nga Al-Halabi, Faqe 245]

Leave a Reply