Tendat e argjendta

Muhamad Ibn Ammari transmeton se Ebu Basiri ka thënë: „Unë isha te Ebu Abdillah (As-Sadik) kur ai vendosi këmbën mbi tokë, pas kësaj kishte një oqean, mbi të cilin kishte anije prej argjendi. Pastaj ai hyri dhe unë hyra me të, derisa ai erdhi në një vend me tenda prej argjendi. Pastaj ai hyri në të. Pastaj doli dhe tha: »A e pa tenden që hyra së pari?« Atëherë une thash: »Po« Ai tha: »Ajo është tenda e të dërguarit të Zotit (sa) dhe tjetra është tenda e komandantit të besimtarëve (as) dhe e treta është tenda e Fatimes (as) dhe e katërta është tenda e Hatixhes (as) dhe e pesta është tenda e Hasanit (as) dhe e gjashta është tenda e Husejnit (as) dhe e shtata është tenda e Ali Ibn Husejnit (as) dhe e teta është tenda e babait tim (as) dhe e nënta është tenda ime dhe askush nga ne nuk vdes përveç se na e kemi një tendë për të banuar brenda.«“ [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 6, Faqe 245, Hadith 75]

حدثنا احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفى عن محمد بن عمار عن ابى بصير قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فركض برجله الارض فإذا بحر فيه سفن من فضة فركب وركبت معه حتى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضة فدخلها ثم خرج فقال رايت الخيمة التى دخلتها اولا فقلت نعم قال تلك خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله والاخرى خيمة امير المؤمنين عليه السلام والثالث خيمة فاطمة والرابعة خيمة خديجة والخامسة خيمة الحسن والسادسة خيمة الحسين والسابعة خيمة على بن الحسين والثامنة خيمة ابى و التاسعة خيمتي وليس احد منا يموت الا وله خيمة يسكن فيها.

Leave a Reply