Palma e bindur ndaj Imam Hasanit

Ibrahim ibn Sa´d thotë: kam dëgjuar Muhammed bin Is’hakun të thotë: „Kur ishin duke luajtur Hasani (as) dhe Husejni (as), unë pashë Hasanin (as) kur i thirri palmës dhe ajo iu përgjigj atij: »Në shërbimin tuaj« dhe ajo shkoi drejt tij sikur fëmija që shkon drejt babait të tij.“ [Dala’il-ul-Imamah, Faqe 166]

قال أبو محمد عبد الله بن محمد البلوي ثم الانصاري، قال: قال عمارة بن زيد: سمعت إبراهيم بن سعد، يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: [كان] الحسن والحسين عليهما السلام يلعبان، فرأيت الحسن وقد صاح بالنخلة، فأجابته بالتلبية، وسعت إليه كما يسعى الولد إلى والده

Leave a Reply