Gjakatarët e Islamit

Transmetohet nga Takij Ibn Nexhm, nga Ward Ibn Zaid vëllai i Al Kumejt, i cili ka thënë: „Ne e pyetëm Muhamed El-Bakir (as) për Ebu Bekrin dhe Umerin dhe ai foli: »Kush e di se Zoti është Gjykatës i drejtë, ai duhet të distancohet nga ata të dy. Sepse nuk u derdh asnjë pikë gjak, përveç që të dy e kanë në qafë.«” [Takrib-ul-Ma’arif nga Al-Halebij, Faqe 247]

عن تقي بن نجم عن ورد بن زيد أخي الكميت قال: سألنا محمد بن علي عليهما السلام عن أبي بكر وعمر فقال: من كان يعلم أن الله حكم عدل برئ منهما وما من محجمة دم تهراق إلا وهي في رقابهما

Taqrib-e Ma3aref S 247

Dawud Ibn An-Nu’man transmetoj se Imam Al-Bakir (as) ka thënë: „Zoti i do gjërat e rëndësishme dhe ai i neveritë ato të parëndësishme.” Al-Kumejt foli: „O Zotëri im, unë dua të të pyes për një çështje.” Ai u ul dhe vendosi jastëkun në kraharorin e tij. Atëherë foli: „Më bëj pyetjen tënde!” Al-Kumejt foli: „Une ju pyes për ata dy burrat (Ebu Bekrin dhe Umerin).” Ai foli: „O Kumejt ibn Zejd, çdo pikë gjak që eshtë derdhur në Islam, çdo pasuri e fituar me haram dhe çdo marrëdhënie seksuale e kryer me haram, të gjitha këto janë në qafat e atyre të dyve, deri në ditën e fundit dhe deri në shfaqjen e kryengritësit (Ka’im) sonë. Ne pjesëtarët e fisit Hashimij urdhërojmë të mëdhejtë tanë dhe të vegjlit tanë që t’i ofendojnë ata të dy dhe të largohen prej atyre dyve.” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 47 Faqe 323 Hadith 17]

رجال الكشي: نصر بن صباح، عن إسحاق بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخلت الكميت فأنشده وذكر نحوه ثم قال (الإمام الباقر عليه السلام) في آخره: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها فقال الكميت يا سيدي أسألك عن مسألة، وكان متكئا فاستوى جالسا وكسر في صدره وسادة، ثم قال: سل فقال: أسألك عن الرجلين (أبي بكر وعمر) فقال: يا كميت ابن زيد ما أهريق في الاسلام محجمة من دم ولا اكتسب مال من غير حله ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم القيامة، حتى يقوم قائمنا (المهدي) ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما

Be7ar-e Anwar B 47 S 323 H 18

Takij Ibn Nexhm transmetoj se Bashiri ka thënë: „E pyeta Ebu Xhaferin El-Bakir (as) për Ebu Bekrin dhe Umerin, por ai nuk më ktheu përgjigje. Por e pyeta përsëri, por ai nuk u përgjigji. Kur ishte hera e tretë, unë fola: »Jeta ime qoftë e sakrifikua për ty, me trego per ata dy!« Ai Foli: »Asnjë pikë e gjakut tonë dhe asnjë nga gjaku i një prej muslimanëve nuk u derdh, përveç që të dy e kanë në qafë.«” [Takrib-ul-Ma’arif nga Al-Halebij, Seite 245]

عن تقي بن نجم عن بشير قال: سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن أبي بكر وعمر فلم يجبني ثم سألته فلم يجبني فلما كان من الثالثة قلت: جعلت فداك أخبرني عنهما فقال: ما قطرت قطرة دم من دمائنا ولا من دماء أحد من المسلمين إلاّ وهي في أعناقهما إلى يوم القيامة

Taqrib-e Ma3aref S 245

Leave a Reply