Feja e Allahut nuk kuptohet nga intelektet e paplotësuar

Imam Zejn-ul-Abidijn (as) ka thënë: „Feja e Allahut nuk kuptohet nga intelektet e paplotësuar, as nga mendimet e pavlera e as nga analogjitë shkatërruese. Ajo kuptohet veçse me dorëzim e nënshtrim. Ai që na dorëzohet neve, është i mbrojtur. Ai që na ndjek neve është i udhëzuar. Ai që përdor analogji dhe mendimin e tij personal shkatërrohet. Ai që ka dyshim në veten e tij për ato që ne themi dhe gjykojmë ka mohuar atë (Allahun) i cili ka zbritur shtatë vargjet dhe Kur’anin Madhështor e ai nuk e di (nuk e kupton se ai mohoi).“ [Kamal-ud-Din, Vëllim 1, Faqe 352, Hadith 9]

وبهذا الاسناد قال: قال على بن الحسين عليهما السلام: إن دين الله عزوجل لايصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولايصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا هدى، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا ممانقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم

Leave a Reply